Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Ukázka v podání jiného interpreta.

Sdílet s přáteli na Facebooku

Hodnocení:

52 % Dobrá písnička Špatná písnička 48 %

82 lidí

Text písně

Vzhůru, bratři, jenom čerstvě vstávejte!
K Betlému se se mnou honem vydejte!
Pospíchám teď zvěstovat velikou radost
Nelenujte jen vstávat, spatříte jasnost
Která Betlém osvěcuje, celé nebe okrášluje
Vstaňte s rychlostí, pojďte k Betlému
K Neviňátkovi dnes zrozenému

Kdopak se narodil? Pověz nám!

Mesiáš dnes přišel k nám
Mesiáš dnes přišel k nám

Kdepak je?

V Betlémě

Kdopak je?

Pán země

Vstaňte, pojďte se mnou tam, kde se zjevil nám
Světa všeho Mesiáš, Vykupitel náš

Vstaňme, běžme tam, kde se zjevil nám
Světa Mesiáš, Vykupitel náš

Jste všichni připraveni?

Jsme, jsme!

Na cestu přistrojeni?

Jděme!

Jděme stáda spraviti
Potom půjdem k Betlému
S přivítáním poběhnem
K Ježíškovi milému

Jeden svolá všechnu chasu a jí vyřídí
Aby vzala housle, basu, to jí nařídí
Ty pak, Ferdo, běž hned za háj
Vzbudiž celý Záleský kraj
A ty, Jožko, jdi za horu
Janku, svolej lidi v boru
Pozvi všecky dobré hudce
Zpěváky a hodné trubce
A tak půjdem k Betlému s hlučnou muzikou
K místu právě šťastnému s chutí velikou
S chutí velikou

Budem Boha ctít srdcem pobožným
Jeho velebit duchem pokorným
Všecko všudy svoláme
Na cestu se vydáme
Na cestu se vydáme
K Betlému teď půjdeme
Boha slavit budeme
Boha slavit budeme
Boha slavit budeme
Slavit budeme

Informace

Přidáno: 5. 7. 2014 - 17:04 | Aktualizováno: 23. 5. 2019 - 13:50 | Kategorie: Vážná hudba | ID: 564

Web používá cookies. OK Info