Odkaz na oficiální stránky

Hudba / videoklip

Ukázka v podání jiného interpreta.

Sdílet s přáteli na Facebooku

Hodnocení:

74 % Dobrá písnička Špatná písnička 26 %

54 lidí

Text písně

Pospíchejme k Betlému
Místu svatému
K Dítěti nebeskému
Pánu věčnému!
Budem se mu klaněti
Zpěvy slavně chváliti
Nejradostněj vítati Pána věčného
Syna Božího

Již se jen připravte
Hudby si upravte!
Budem Boha prostě chválit, ale upřímně
Budem Dítě božské slavit zpěvy úplně
Jenom všichni za mnou pojďte
Píšťaly a trouby strojte!

Copak s sebou máme do Betléma vzít?
Copak přece všecko máme s sebou mít?
Copak máme s sebou vzíti
Aneb načpak máme hráti?
Jenom nám řekni!

Janku, Jožko, Kubo, Ferdo, ostatní všichni

V pravé pobožnosti
Svaté nábožnosti vyhrávati budeme
Bohu poděkujeme
Za nám dané spasení
Skrz Ježíše zrození

Pojďte, pojďte k Betlému
K místu přeblaženému
Chválozpěvy začneme
Jak jen Betlém uzříme

Kdopak dary ponese?

Ty nám Tomek poveze

Kdopak dary ponese?

Ty nám Tomek poveze

Tak již raděj půjdeme
Pána chválit budeme

Budem vroucně zpívati
Mesiáše, Mesiáše
K nám vítati
Budeme vroucně zpívati
Mesiáše, Mesiáše
K nám vítati
Tak již pojďme v rychlosti
Dojdem velké milosti:
Mesiáše spatříme
Božské dítě uzříme
Budem líbat Ježíška dobrého
Laskavého, milostného

„Aleluja” Bohu pějme
Nebes Otci chválu vzdejme
Radujme se srdečně
U jesliček společně!

Sláva buď tobě
Bože věčný, Bože velký, nekonečný
Ve své moci jsi jediný

Budiž na věky od nás všech chválen
Vděčně oslaven, nejvýš veleben
To až na věky, amen
To až na věky, amen
Amen, amen, amen

Informace

Přidáno: 5. 7. 2014 - 16:53 | Aktualizováno: 23. 5. 2019 - 13:45 | Kategorie: Vážná hudba | ID: 18687

Web používá cookies. OK Info